POLÍTICA DE PRIVACITAT

LILIA ARSUAGA MÉNDEZ garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de LILIA ARSUAGA MÉNDEZ i seran utilitzades per a les següents finalitats; c ontestar les sol·licituds realitzades per la seva banda, per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis sol·licitats o oferts per qualsevol mitjà de comunicació. Per donar compliment a les sol·licituds, l’interessat autoritza LILIA ARSUAGA MÉNDEZ a cedir les seves dades a les empreses associades o col·laboradores amb les quals hi ha contractes de prestació de serveis relacionats amb l’activitat, com estipula la normativa vigent als articles 10, 11 i 12 del RGPD, amb la finalitat de prestar un servei adequat en base a les peticions realitzades per vostè. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció i tractament dels mateixos per a les finalitats expressades. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfeta la finalitat per a la qual van ser recollides.
Com exercitar els drets: Els usuaris poden adreçar una comunicació per escrit a LILIA ARSUAGA MÉNDEZ amb domicili al c/ CAN FLOR 1, 08106 SANTA MARÍA DE MARTORELLES,

BARCELONA, oa l’adreça de correu electrònic INFO@OUDOCA.COM incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:
● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a LILIA ARSUAGA MÉNDEZ si aquesta empresa està tractant les vostres dades.
● Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en el cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què únicament seran conservats per LILIA ARSUAGA MÉNDEZ per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: LILIA ARSUAGA MÉNDEZ deixarà de tractar les dades en la forma que indiqueu, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, LILIA ARSUAGA MÉNDEZ us facilitarà la portabilitat de les vostres dades al nou responsable.
Possibilitat de retirar el consentiment: en cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant de l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com LILIA ARSUAGA MÉNDEZ està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades indicades en el cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no-prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Teniu dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que us sorgeixi derivada d’aquest formulari.
Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

Obrir xat
¿Necessites ajuda?
Hola! Podem ajudar-te?