AVíS LEGAL

La present pàgina Web ha estat dissenyada per a donar a conèixer els serveis oferts per l’entitat
LILIA ARSUAGA MENDEZ amb NIF 16060953F i domicili en Carrer Ca Flor, 1, Santa María de
Martorelles, 08106, (Barcelona), Espanya; així com per a la recepció de possibles sol·licituds de
serveis per part de clients, contactes comercials.

COMUNICACIONS:
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que
detallem a continuació:
Tel.: 623993329
Email: lila@oudoca.com
Adreça postal: Carrer Ca Flor, 1, Santa María de Martorelles, 08106, (Barcelona),
Espanya.
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LILIA ARSUAGA MENDEZ es
consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels
detallats anteriorment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina https://oudoca.com//, el seu codi font,
disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de
LILIA ARSUAGA MENDEZ, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació
dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i
de la unió europea aplicable.
El portal de LILIA ARSUAGA MENDEZ, les pàgines que comprèn i la informació o elements
continguts en aquestes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions
gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres
signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals LILIA
ARSUAGA MENDEZ són titulars o legítimes llicenciatàries.

CONTINGUTS:
Es facilita a través d’aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement
públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment
i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents
disposicions legals d’aplicació.

ACCÉS I ÚS:
Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts
inclosos en aquesta,serà de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.
Les condicions d’accés a aquest Web estaran sotmeses a la legalitat vigent i els principis de
la bona fe i ús lícit per part de l’usuari d’aquesta, quedant prohibit amb caràcter general
qualsevol tipus d’actuació en perjudici de LILIA ARSUAGA MENDEZ. Es considerarà
terminantment prohibit l’ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzats.
Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció,
distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus
de suport i mig, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització
prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà
constituir infracció sancionable per la legislació vigent.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis
de LILIA ARSUAGA MENDEZ i a no emprar-los per a, entre altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius,
d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar,
espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o
sistemes físics i lògics de LILIA ARSUAGA MENDEZ o de terceres persones; així com
obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum
massiu dels recursos informàtics a través dels quals LILIA ARSUAGA MENDEZ presta els seus
serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees
restringides dels sistemes informàtics de LILIA ARSUAGA MENDEZ o de tercers i, si és el cas
, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la
confidencialitat de la informació de LILIA ARSUAGA MENDEZ o de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de
comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització
del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i
comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia
sol·licitud o consentiment.
No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements
exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de
propietat intel·lectual o industrial de LILIA ARSUAGA MENDEZ, ni els alteri totalment o parcialment.
En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de
LILIA ARSUAGA MENDEZ.

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi LILIA ARSUAGA MENDEZ,
presentar les pàgines de LILIA ARSUAGA MENDEZ, o la informació continguda en elles baix frames
o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona,
empresa o entitat.

RESPONSABILITAT:
LILIA ARSUAGA MENDEZ no es fa responsable en cap concepte per cap mena de mal
que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal
o indegut d’aquesta, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

LILIA ARSUAGA MENDEZ exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol
responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat
i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels
continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi
accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir
alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el
present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a
mode ejemplificativo, LILIA ARSUAGA MENDEZ no es fa responsable de les actuacions de
tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials,
drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la
normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, LILIA ARSUAGA MENDEZ declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació
que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La
funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre
l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.
LILIA ARSUAGA MENDEZ no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels
llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc
serà responsable del resultat obtingut. LILIA ARSUAGA MENDEZ no es responsabilitza de l’establiment
d’enllaços per part de tercers.

SERVEI:
LILIA ARSUAGA MENDEZse reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web,sense previ
avís, de manera discrecional i temporal, per razonestécnicas o de qualsevol altra índole, podent
així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part
dels continguts en ella inclosos.

GENERALS:
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi la Pàgina Web de LILIA ARSUAGA MENDEZ, serà aplicable
la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes
derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili
de l’usuari. L’accés a la pàgina Web de LILIA ARSUAGA MENDEZ implica l’acceptació de totes
les condicions anteriorment expressades.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT:
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies
que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de
qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar
una notificació a LILIA ARSUAGA MENDEZ identificant-se degudament i especificant les
suposades infraccions.
ENLLAÇOS:
Els enllaços continguts en el lloc web de LILIA ARSUAGA MENDEZ poden dirigir a pàgines
Web de tercers. LILIA ARSUAGA MENDEZ no assumeix cap responsabilitat pel contingut,
informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament
caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre LILIA ARSUAGA MENDEZ
i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Obrir xat
¿Necessites ajuda?
Hola! Podem ajudar-te?